EC21 Logo
메세지 바구니 ( ) 로그인  회원가입  안내  Home Page
 
icon 기계, 설비
icon 공구용품

line

icon 회사 정보
icon 인덱스
icon 방명록

line


icon To English Pagehttp://www.ec21.com/
visitors: 217482


 

Logo
 


공구용품
공구용품 (투명 타입 사이트 흐름 표시기)
Add to Basket Inquire now
공구용품 (투명 타입 사이트 흐름 표시기)

설명

  • 연결: 나사 형 (PT)
    최대 압력: : 10kg/cm2g~20kg/cm2g
    최대온도: 100C~300C
    유리: 템퍼 글라스


크기

Size A(")

L

H

E

*8(1/4)

70

52

25

*10(3/8)

70

52

25

15(1/2

100

73

40

20(3/4)

100

73

40

25(1)

120

73

40

32(5/4)

120

73

40

40(3/2)

145

120

65

50(2)

160

135

80

주의: *마크는 BC6 재료

재료

몸체

FC20(주조된 철)

SCS13(주조된 스테인레스 스틸)

SCS14(주조된 스테인레스 스틸)

SCPH2(주조된 강철)

주의: *1/4", 3/8" 제외button button button button       


[ 연락처 정보 ]
icon Company (주)우일기업
icon Address 서울 금천구 가산동 370-28 우림라이온스밸리 B동 1110호
(우:150-825) 한국
icon Phone 82 - 2 - 20262600
icon Fax 82 - 2 - 20262625
icon Homepage www.wooilind.com
icon Contact 노지영 / 대리

 
line
Copyright(c) (주)우일기업 All Rights Reserved.
Tel : 02-2026-2600~5 Fax : 02-2026-2625